PF 2021

Děkujeme vám za podporu, návštěvy, spolupráci a přejeme vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, plné radosti a štěstí.
Do nového roku přejeme hodně zdraví a mnoho splněných přání.
To vše vám přejí členové týmu